Familien min

Dette er familien min som jeg er så utrolig glad i …

Ikke alle som jeg har i familie som jeg har bilder av, for vi er mange fler enn dette.

Noen kommer på besøk og noen ikke – noen lover å komme og holder det ikke. sier jeg noe så blir det store diskusjoner, Mens de nærmeste her i Oslo kommer så ofte dem kan…

Familien min !

©Anka – Aks Design